Nieuws15.12.2017 14:53

Onderzoek Park Sorghvliet, Den Haag

in opdracht van Ministerie van BZK


vernieuwde aandacht voor cultuurhistorie

We zijn bijzonder vereerd dat D&V in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontwikkelingsgeschiedenis en een herstelvisie voor park Sorghvliet in Den Haag mag uitvoeren. 
Dit park bevat restanten van een indrukwekkende classicistische tuinaanleg. D&V heeft de Hillshade kaart (AHN3) met de tuinplattegrond uit ca.1690 (RCE Beeldbank) gecombineerd, waardoor zichtbaar wordt dat sommige structuren nog steeds in het terrein aanwezig zijn.


Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it