Heerlijkheid Isselt, Amersfoort (1339 - gracht 1640)

Middeleeuwse kapel als groene enclave in industriegebied gerevitaliseerd

Het historische onderzoek ontrafelt de historische ontstaansgeschiedenis van de middeleeuwse Kapel met haar omliggende gronden, omgrachting en bijzondere elementen. Hieruit volgend is een waardering opgesteld voor de huidige situatie en een toekomstvisie geschreven. Er zijn inrichtingsvoorstellen gedaan voor het terrein passend bij de plek en de historie waarmee de plek ook voor de toekomst behouden kan blijven. Tevens zijn de subsidiemogelijkheden onderzocht.

(grootte 5.300 m², Historisch onderzoek en herstelplan 2008, studieopdracht particulier opdrachtgever)

In samenwerking met Jasper Helmantel, Laura Fokkema en Maarten Vos.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Publicaties

Verschillende publicaties zijn gewijd aan de ontstaansgeschiedenis en het behoud en de revitalisering van Kapel Isselt.

Zie het artikel in het dagblad Stad Amersfoort (2008) of Het Tuinjournaal (2009).