Publicaties

Verschillende publicaties zijn gewijd aan de ontstaansgeschiedenis en het behoud en de revitalisering van Kapel Isselt.

Zie het artikel in het dagblad Stad Amersfoort (2008) of Het Tuinjournaal (2009).

Heerlijkheid Isselt, Amersfoort (1339 - gracht 1640)

Middeleeuwse kapel als groene enclave in industriegebied gerevitaliseerd

In 2008 is er door Debie en Verkuijl in samenwerking met Jaspel Helmantel, Laura Fokkema en Maarten Vos een historisch onderzoek gedaan naar de kapel van de Heerlijkheid Isselt te Amersfoort. Dit historische onderzoek ontrafelt de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere middeleeuwse kapel. In deze analyse zijn ook de omliggende gronden, de omgrachting en vele andere bijzondere elementen meegenomen. 

Hieruit volgend werd er een waardering opgesteld voor de huidige situatie waarbij er ook een visie voor de toekomst is geschreven. Er is daarnaast gekeken naar subsidiemogelijkheden en er zijn inrichtingsvoorstellen gedaan voor het terrein. Uiteraard zijn deze plannen afgestemd op het terrein en is de historische waarde van dit monument gerespecteerd. Het behoud van deze bijzondere plek te Amersfoort staat hierbij voorop. 

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

(grootte 5.300 m², Historisch onderzoek en herstelplan 2008, studieopdracht particulier opdrachtgever)

In samenwerking met Jasper Helmantel, Laura Fokkema en Maarten Vos.