De Groninger Kerkhovenatlas

Een regionale kerkhoftypologie als basis voor herstelplannen

De Groninger Kerkhovenatlas is een projectplan uit 2012 bedacht door Patricia Debie. Door middel van het inventariseren, in beeld brengen en analyseren van de relatie tussen het landschap en de verschijningsvorm van het kerkhof in de provincie Groningen is er een regionale kerhoftypologie geformuleerd. Het doel van deze Kerkhovenatlas is om met een regionale herstelvisie en een identiteitsbepaling een praktische toolbox te bieden voor het herstel en het beheer van Groninger kerkterreinen. 

Het project vormt met deze handreiking een landelijke voorbeeldfunctie voor herstelwerkzaamheden van kerkterreinen in andere provincies. De Groninger Kerkhovenatlas is nog in wording. 

(grootte 296.000 hectare, projectplan 2012, uitwerking 2013-heden, in eigen beheer)

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

In het kader van dit onderzoek geven we regelmatig lezingen of voordrachten. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan het symposium 'Levend Erfgoed' georganiseerd door de Rijks Universiteit Groningen. Klik hier voor een artikel over het onderwerp.