kasteel Broekbergen

Bestemmingsplanwijziging

Het opgestelde Masterplan gaat uit van de restauratie en renovatie van het hoofdhuis. Daarbij wordt zowel recht gedaan aan de buitenplaatsperiode van 1743 tot 1875 als aan de Kloosterperiode van 1875 tot 1995. Uitgangspunt is herstel van het ensemble van bebouwing om het weer als familiehuis te kunnen gebruiken. Hiervoor dient de vervallen zeventiger jaren aanbouw verwijderd te worden. Dit maakt het tevens mogelijk om de slingervijver van Hendrik Copijn uit 1860 te herstellen. Het uit te werken Masterplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en betrokken monumentencommissies. Na een bestemmingsplanwijziging zal worden overgegaan tot een verdere uitwerking.

Arca Pacis, Driebergen-Rijsenburg (1743)

Klooster herbestemd en ingericht als familielandgoed

In 2008 heeft Debie & Verkuijl een historisch onderzoek opgesteld voor het ommuurde kloostercomplex Arca Pacis. Dit historisch onderzoek resulteerde uiteindelijk in een reconstructie van zowel de bebouwing als de tuin. Aan de hand van zorgvuldig archief- en veldonderzoek is de geschiedenis van dit bijzondere familielandgoed beschreven. 

Het ommuurde kloostercomplex Arca Pacis, gelegen in de gemeente Driebergen - Rijsenburg, was een voormalige buitenplaats uit 1743. Al in de vijftiende eeuw werd er melding gedaan van een boerenhofstede die de naam Broegbergen droeg. Het kloostercomplex is door de eeuwen heen in het bezit geweest van verschillende eigenaren, beginnend in 1875 met de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrement van Bonn-Endenich. Zij hadden de voormalige buitenplaats gehuurd van de toenmalige eigen Johannes Damen. Hij had via een openbare veiling het goed van de Utrechtse regentenfamilie Van der Muelen gekocht, die van 1743 tot 1847 in hun familiebezit was. Uiteindelijk werd in 1877 het landgoed verkocht aan de Duitse koopman Paul Franz Theodor Sträter. Hij stelde het landgoed aan de zusters ter beschikking.

Vanaf 1881 startten de eerste bouwactiviteiten voor het kloostercomplex en in 1883 werd een nieuwe vleugel aan het huis toegevoegd. Daarnaast verrijst er een kapel met klokkentoren in neogotische stijl. Het huidige aanzien van het hoofdgebouw is bij de verbouwing in 1912 bepaald. In 1963 vonden nogmaals grote verbouwingen aan de kapel plaats. Door het teruglopende aantal zusters werd het complex vanaf 1996 niet meer als klooster gebruikt. In 1997 kocht de Stichting Daidalos het complex, dat vervolgens gaat functioneren als opvangcentrum en therapeutisch herstellingsoord. De buitenplaats kwam in januari 2008 weer in particulier bezit. Eén van de opmerkelijkste vondsten uit het archief- en veldonderzoek was een unieke rococotuin uit 1789 die heden ten dage nog steeds te bezichtigen is. 

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

(grootte 21.960 m², Historisch onderzoek en Masterplan, particuliere opdrachtgever)

In samenwerking met Hylkema ConsultantsVerlaan en Bouwstra architecten en Architectentburo De Vries.