Streefbeeld Toegangslaan Zuylestein Debie en Verkuijl

Lanenstelsel Kasteel Zuylestein, Leersum (1630)

Een unieke museale collectie Sterrenbossen

In opdracht van de Provincie Utrecht is op basis van historisch onderzoek een krachtige Toekomstvisie opgesteld. De visie gaat uit van herstel van de verscheidenheid van de verschillende tijdslagen die binnen de sterrenbossen aangetroffen is. hiermee wordt een museale collectie sterrenbossen tot stand gebracht die uniek is voor binnen- en buitenland.

Middels een methodische inspectierapportage is de verscheidenheid binnen de lanenstelsels en sterrenbossen in beeld gebracht. Deze zijn vertaald in een herstel- en instandhoudingsplan dat de koers uit zet voor behoud van het Sterrenbos met lanenstelsels.

(grootte 136 hectare, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling 2012, inspectierapportage, visie, herstel- en instandhoudingsplan 2013, opdrachtgever Provincie Utrecht)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it