Lanenstelsel Paleis Het Loo (1684)

Klassieke Italiaanse architectuurprincipes herwaardeerd

Rondom Paleis Het Loo ligt een bijzonder lanenstelsel dat zich in kwaliteit en waarde kan meten met internationale lanenstelsels zoals die van het Franse Versailles. Het lanenstelsel en het paleis vormen een architectonische eenheid en hebben een onderlinge samenhang. De (landschaps)architectonische betekenis en cultuurhistorische waarde van het lanenstelsel was nauwelijks bekend en werd ondergewaardeerd. Het was daarom van belang om de bestaande waarde te onderkennen en als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ontwikkelingen op en rondom Paleis Het Loo.

Het onderzoek brengt de ontwikkelingsgeschiedenis van het gehele lanenstelsel in beeld en plaatst deze in een internationale context. Als uitkomst wordt de nieuw verwoven inzichten over de kernkwaliteit van de individuele lanen ingezet bij de toekomstige herstelplannen en zullen deze een belangrijke basis voor renovatie en beheer vormen.


Publicaties

Het onderzoek is in boekvorm in een beperkte oplage gepubliceerd en ligt ter inzage bij de bibliotheek van Paleis Het Loo, de Rijksgebouwendienst en de Technische Universiteit Delft. Een publieksversie is in voorbereiding en wordt gepubliceerd in het tweede deel van het boek Paleis Het Loo: een koninklijk museum.

Het aprilnummer van 2015 van het vakblad Groen is een themanummer over de tuinen van Paleis Het Loo. Dertig jaar na de reconstructie van 1979-1984 zijn de tuinen opnieuw gerenoveerd. Het Groennummer is uitgebracht als verantwoording van de renovatie en als afsluiting van deze reconstructie. In het themanummer is ook opgenomen: Patricia Debie, 'Herstelvisie lanenstelsel Het Loo. Een historisch ruimtelijke analyse als uitgangspunt'.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

‘If a building becomes architecture then it is art’ – Arne Jacobsen


'If a garden becomes aged then it is culture' – Patricia Debie