Drs. ing. Patricia Debie BNT

Gepassioneerd en vernieuwend

Patricia Debie (1966) is tuin- en landschapsarchitect en architectuurhistoricus. Haar afstudeerthesis betrof het oeuvre van tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, waarvoor ze in 2012 de eerste Carla Oldenburger-Ebbers penning ontving.

Patricia is commissielid Landelijke Monumentenzorg bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (2012) en commissielid Ruimtelijke Kwaliteit bij MooiSticht (2014) en sinds commissielid Kwaliteitsteam BAVO in Noordwijkerhout (2018). Daarnaast verzorgt zij af en toe gastcolleges bij hogescholen en universiteiten en was enkele jaren jurylid bij de Entente Florale Nederland.

Momenteel is zij promovendus aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, en onderzoekt de invloed van de landschapsarchitect op de stedenbouwkundige opgaven van de eerste kwart van de twintigste eeuw.

 

 

Uitreiking van de Stimuleringsprijs voor jong onderzoeks talent; de Carla Oldenburger-Ebbers Penning 2012.
Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

 

Het bedrijf is in 2000 opgericht door Paul Verkuijl en Patricia Debie. In 2018 is Paul door een tragisch ongeval tijdens zijn werk op Naarden Vesting overleden. Paul heeft het vakgebied van de erfgoedhoveniers op de kaart gezet. Hij was mede-initiator van de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvE) en vervulde van 2010 - 2018 de voorzittersfunctie. De erkenningsregeling voor Erfgoedhoveniers URL6010 en de uitwisseling van vakkennis en vaardigheden waren enkele van zijn speerpunten.

Patricia zet sinds zijn overlijden het bedrijf met vereende kracht van haar medewerkers in dezelfde lijn voort.

Paul Verkuijl (Soest, 29 september 1965 - Amsterdam, 30 april 2018) heeft tuin- en landschapsinrichting in Boskoop (1988) en aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam (1991) gestudeerd. Hij was ruim 30 jaar als zelfstandige werkzaam in de groenbranche, waarin hij zich specialiseerde in historische tuinen. Door zijn specialistische ervaring was hij zich met recht een echte erfgoedhovenier.

 

 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK,... OM ER VAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau