Experts

Wij zijn erg betrokken bij ons vakgebied en staan graag midden in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg, landschapsarchitectuur en onderwijs. Door buiten het bureau werkzaam te zijn verbreden wij onze horizon; in besturen, welstandsteams of onderwijsfuncties.

Daarmee willen we ons in het publieke debat mengen. We houden een vinger aan de pols voor wat betreft ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van monumentenwetgeving of onderwijs, en geven regelmatig lezingen of voordrachten.

 

Nevenfuncties

Patricia Debie:

. commissielid Monumentenzorg Prins Bernard Cultuurfonds

. commissielid Ruimtelijke Kwaliteit MooiSticht (Welstand + Monumenten Midden Nederland)

. commissielid Kwaliteitsteam BAVO-terrein Noordwijkerhout

. commissielid Entente Florale Nederland (2011-2015)

 

 

 

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

 

Het bedrijf is in 2000 opgericht door Paul Verkuijl en Patricia Debie. In 2018 is Paul door een tragisch ongeval tijdens zijn werk op Naarden Vesting overleden. Paul heeft het vakgebied van de erfgoedhoveniers op de kaart gezet. Hij was mede-initiator van de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvE) en vervulde van 2010 - 2018 de voorzittersfunctie. De erkenningsregeling voor Erfgoedhoveniers URL6010 en de uitwisseling van vakkennis en vaardigheden waren enkele van zijn speerpunten.

Patricia zet sinds zijn overlijden het bedrijf met vereende kracht van haar medewerkers in dezelfde lijn voort.

Paul Verkuijl (Soest, 29 september 1965 - Amsterdam, 30 april 2018) heeft tuin- en landschapsinrichting in Boskoop (1988) en aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam (1991) gestudeerd. Hij was ruim 30 jaar als zelfstandige werkzaam in de groenbranche, waarin hij zich specialiseerde in historische tuinen. Door zijn specialistische ervaring was hij zich met recht een echte erfgoedhovenier.

 

 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK,... OM ER VAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau