Experts

Wij zijn erg betrokken bij ons vakgebied en staan graag midden in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg, landschapsarchitectuur en onderwijs. Door buiten het bureau werkzaam te zijn verbreden wij onze horizon; in besturen, welstandsteams of onderwijsfuncties.

Daarmee willen we ons in het publieke debat mengen. We houden een vinger aan de pols voor wat betreft ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van monumentenwetgeving of onderwijs, en geven regelmatig lezingen of voordrachten.

 

Nevenfuncties

Paul Verkuijl:

 

Patricia Debie:

. commissielid Monumentenzorg Prins Bernard Cultuurfonds

. commissielid Ruimtelijke Kwaliteit MooiSticht (Welstand + Monumenten Midden Nederland)

. commissielid Kwaliteitsteam BAVO-terrein Noordwijkerhout

 

 

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

projectleiding

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK,... OM ER VAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau