Drs. ing. Patricia Debie BNT

Gepassioneerd en vernieuwend

Patricia Debie (1966) is beëdigd tuin- en landschapsarchitect en heeft 10 jaar voor de overheid gewerkt. In deze periode heeft ze onder andere de identiteit van de Nieuwegeinse woonwijk Galecop vorm gegeven en verschillende stedenbouwkundige visies geschreven voor uitbreidingsplannen en stadscentra. 

Patricia volgde aanvullend de opleiding tot tuin- en parkconservator, en heeft kunstgeschiedenis en de master architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht afgerond. Haar afstudeerthesis was gericht op het oeuvre van tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen. In 2012 ontving zij voor dit onderzoek de eerste Carla Oldenburger-Ebbers penning.

Patricia was regelmatig gastdocent bij Groen Ruimtelijk Erfgoed aan de HAS te ’s-Hertogenbosch waar zij de Masterclass Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling verzorgde. Sinds 2012 is zij commissielid Monumentenzorg bij het Prins Bernard Cultuurfonds, was 3 jaar jurylid bij de Entente Florale Nederland en sinds 2014 commissielid Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed van Welstand en Monumenten Midden Nederland. Momenteel doet zij, als promovendus aan de faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit van Antwerpen, onderzoek naar de invloed van de landschapsarchitect op de stedenbouwkundige opgaven van de eerste kwart van de twintigste eeuw.

 

 

Uitreiking van de Stimuleringsprijs voor jong onderzoeks talent; de Carla Oldenburger-Ebbers Penning 2012.
Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Medewerkers


 

 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK OF, IETS OPPERVLAKKIGER GEZEGD, OM ERVAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau