Ing. Jan Holwerda

Jan Holwerda (1960) studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (huidige Hogeschool Van Hall Larenstein). Zijn interesse voor geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur leidde in de loop der jaren tot verdere verdieping. In 2006 volgde hij de colleges ‘Geschiedenis van de Tuin- en Landschapsarchitectuur’ bij prof. dr. Erik A. de Jong aan de Universiteit Leiden. In 2009 volgde hij colleges ‘Historische Cartografie’ bij prof. Peter van der Krogt aan de Universiteit Utrecht. In 2013 volgde Jan de cursus ‘Paleografie’ bij het Regionaal Archief Nijmegen.

Tijdens het nationale Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 heeft Jan zich als vrijwilliger zeer actief ingezet. In het verlengde van dat themajaar schreef hij met René Dessing de Nationale gids Historische Buitenplaatsen (2012). Voor het recent verschenen boek De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp (2014) schreef hij een hoofdstuk over tuinlieden. Daarnaast publiceert hij met regelmaat artikelen in het Cascade bulletin voor tuinhistorie en in bladen van heemkundige verenigingen en geeft hij regelmatig lezingen over tuinhistorisch gerelateerde onderwerpen.

Sinds 2005 beheert Jan de website van Cascade waar hij korte tuinhistorische berichten en nieuwtjes schrijft en plaatst. Vanaf 2011 is hij redactielid van het genoemde bulletin en sinds 2014 is hij Algemeen Bestuurslid van Cascade. Zie www.cascade1987.nl.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Medewerkers


 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK OF, IETS OPPERVLAKKIGER GEZEGD, OM ERVAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau