Visie op groen erfgoed

Respect voor de historie van een plek én gevoel voor eigentijdse invloeden staan centraal in onze visie op de (her)inrichting en restauratie van monumentale tuinen en parken. Daarnaast kijken wij naar de situering van het object in haar omgeving en haar relatie met de gebouwde onderdelen. De tuin bepaalt de compositie tussen architectuur en natuur, met een eigen structuur en ritmiek die samen een onlosmakelijk ensemble vormen.Ons uitgangspunt is dat dit ensemble een harmonieus geheel blijft. Hiertoe passen wij eventuele nieuwbouw zodanig in een historische structuur in, dat deze zich naadloos voegt in haar historische context. Hedendaagse interpretaties, mits deze van toegevoegde waarde worden geacht, sluiten wij dan ook niet uit. De wijze waarop we dat doen is uiteraard afhankelijk van locatie en van gewenste functies. Bij restauraties en herbestemmingen is onderzoek vóór en tijdens de uitvoering van groot belang. De verkregen kennis geeft richting aan het ontwerp- en restauratieproces. Detaillering in beplanting en materialisering krijgen hierbij uiteraard ook onze volledige aandacht. 

 

 

 

 

 

Invloeden

Zowel vroegere als hedendaagse tuinarchitecten zoals Gertrude Jekyll, Dirk Frederik Tersteeg en Jacques Wirtz beïnvloeden ons werk. Maar ook architecten als Daniël Marot, Edwin Luytens en Frank Lloyd Wright vormen grote inspiratiebronnen.

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Medewerkers


 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK OF, IETS OPPERVLAKKIGER GEZEGD, OM ERVAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau