Visie op groen erfgoed

Respect voor de historie van een plek én gevoel voor eigentijdse invloeden staan centraal in onze visie op de (her)inrichting van historische tuinen en parken. De tuin bepaalt de compositie tussen architectuur en natuur, met een eigen structuur en ritmiek die samen een onlosmakelijk ensemble vormen. Ons uitgangspunt is dat dit ensemble een harmonieus geheel blijft. Eventuele nieuwbouw passen wij zodanig in dat deze zich naadloos voegt in haar historische context. Hedendaagse interpretaties, mits deze van toegevoegde waarde worden geacht, sluiten wij dan ook niet uit. De wijze waarop we dat doen is uiteraard afhankelijk van locatie en van gewenste functies. Bij restauraties en herbestemmingen is onderzoek vóór en tijdens de uitvoering van groot belang. De verkregen kennis geeft richting aan het ontwerp- en restauratieproces. Detaillering in beplanting en materialisering krijgen hierbij uiteraard ook onze volledige aandacht.

 

 

 

 

 

Invloeden

Zowel vroegere als hedendaagse tuinarchitecten zoals Gertrude Jekyll, Dirk Frederik Tersteeg en Jacques Wirtz beïnvloeden ons werk. Maar ook architecten als Daniël Marot, Edwin Luytens en Frank Lloyd Wright vormen grote inspiratiebronnen.

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

 

Het bedrijf is in 2000 opgericht door Paul Verkuijl en Patricia Debie. In 2018 is Paul door een tragisch ongeval tijdens zijn werk op Naarden Vesting overleden. Paul heeft het vakgebied van de erfgoedhoveniers op de kaart gezet. Hij was mede-initiator van de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvE) en vervulde van 2010 - 2018 de voorzittersfunctie. De erkenningsregeling voor Erfgoedhoveniers URL6010 en de uitwisseling van vakkennis en vaardigheden waren enkele van zijn speerpunten.

Patricia zet sinds zijn overlijden het bedrijf met vereende kracht van haar medewerkers in dezelfde lijn voort.

Paul Verkuijl (Soest, 29 september 1965 - Amsterdam, 30 april 2018) heeft tuin- en landschapsinrichting in Boskoop (1988) en aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam (1991) gestudeerd. Hij was ruim 30 jaar als zelfstandige werkzaam in de groenbranche, waarin hij zich specialiseerde in historische tuinen. Door zijn specialistische ervaring was hij zich met recht een echte erfgoedhovenier.

 

 

‘DE TUIN IS ER OM ‘BIJ TE DRAGEN TOT ONS GELUK,... OM ER VAN TE GENIETEN!’, – Hans Warnau